Hướng dẫn làm nhiệm vụ level 35 kiếm ngọc rồng

Hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ game avatar online nhiệm vụ level 35 tìm kiếm ngọc rồng. Đây là một nhiệm vụ không mấy khó khăn lắm nếu bạn đã có bản địa đồ ở level 34. Bạn có thể xem hướng dẫn kiếm địa đồ levle 34. Trong nhiệm vụ này bạn sẽ có hai nơi để tìm kiếm ngọc rồng đó là rừng gỗ Kouji ở làng Kojin và rừng Kappa ở làng Oshin.
- Bạn cần đạt level 35 để làm nhiệm vụ này, Sau khi đạt lên level này bạn hãy bấm dùng bản địa đồ mà level 34 đã lấy được.Nó sẽ hướng dẫn bạn chi tiết tại:
- Tại rừng Kappa : Bạn tìm vị trí giống trong hình dưới đây. Sau đó dùng bản địa đồ để đào bảo vật. Nếu may mắn bạn sẽ tìm được ngay nó. Nếu không hãy cứ tiếp tục sử dụng địa đồ và đào sâu hơn nữa
Bảo vật tại rừng kappa
Bảo vật tại rừng kappa
 - Tại rừng gỗ Kouji cũng tương tự như vậy. Bạn có thể tìm thấy bảo vật tại vị trí như trong hình dưới nhé
Bảo vật tại rừng Konji
Bảo vật tại rừng Konji
tải gameGame ninja school online
hướng dẫn levle 38Hướng dẫn làm nhiệm vụ level 38

Kho Game Đỉnh

Update...