Nhiệm vụ lấy lông phương hoàng lửa

Nhiệm vụ trong game ninja school đặc biệt trong bản ninja school 3 mới ra mắt khiến nhiều bạn gặp khó khăn. Một trong số nhiệm vụ đó là lấy lông phượng hoàng lửa tại đền Amaterasu.
Trước hết để hoàn thành được nhiệm vụ lấy lông của chim phượng hoàng lửa bạn cần phải làm như sau . Khi nhận lệnh của cô Toyotomi đi qua lấy lông của con chim đó thì bạn sẽ băng qua dòng sông băng. Tại đây bạn gặp con cá 1 sừng, hãy giết chết nó. Lập tức có quyển sách rơi ra bạn cần chú ý hãy lượm nó nhé. Nếu không khi quay về gặp cô Toyotomi sẽ lại phải quay lại đó làm nhiệm vụ lấy cuốn sách đó. Sau đó cô sẽ giao tiếp nhiệm vụ đến đền Amaterasu và tìm con chim phượng hoàng lửa. 
lay long phuong hoang lua
Tại đền Amaterasu bạn tìm quanh đó con chim phượng hoàng sẽ xuất hiện, trong khi đợi hãy tranh thủ tiêu diệt những con quái trong đền để tăng sức mạnh nhé. Cố gắng đánh bại chim phượng hoàng khi gặp nó là bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Xem thêm :  

Kho Game Đỉnh

Update...