Nhiệm Vụ Thất Thú Ải Game Ninja School Online

Team đã cho ra mắt phiên bản Game Ninja School Online là bản mô phỏng tương tự bản Game Ninja School offline trên điện thoại. Trong game có nhiệm vụ vượt thất thú ải khá khó khăn,mặc dù vậy vẫn không hề có dòng hướng dẫn được team đưa ra nhằm giúp người chơi có thể làm nhiệm vụ này. Mình xin giới thiệu các vượt ải này.
Đầu tiên anh em lập một đội gồm 2 kiếm 1 quạt 1 đao, 2 kumai hoặc tiêu cung. Sau đó vào thất thú ải gặp 1 cái cột. Chia hai nhóm 5 người ra đánh cột 1 người vượt ải ra đánh quái. Cứ thế nếu người vượt ải chết sẽ ra cửa đầu, người tiếp theo vào đánh. Anh em nhớ là cần đánh chết cái cột trước nếu không nó sẽ hồi máu 12 triệu HP. Đánh hết 7 cái cột sẽ có 1 cửa mở ra có con boss , anh em giết nó là thắng

Kho Game Đỉnh

Update...