Nhiệm Vụ Thu Khoáng Sản Game Ninja School

Game Ninja School gồm nhiều phiên bản và nhiệm vụ. Hôm nay TLG xin hướng dẫn  làm nhiệm vụ lấy khoáng sản. Đây là nhiệm vụ dễ dàng nhưng đòi hỏi có thời gian,kinh nghiệm tìm kiếm. Nhiệm vụ đầu tiên cho việc gia nhập đội ngũ nhẫn giả thực thụ.
nhiem vu thu khoang san ninja school

Để làm nhiệm vụ này bạn cần :
- Đạt cấp độ 16
- Tìm khoáng sản tại hang Aka
-Nhặt vỏ ốc đá ở cánh đồng Hiya
-Báo cáo lại cho cô Ameji tại trường
tai xuongTải Game Ninja School
tai xuongGame Ninja School Các Phiên Bản
tai xuongGame Ninja School Crack

Kho Game Đỉnh

Update...